Cvičení jógy jako cesta k poznání sebe sama

11.10.2015 19:58

Samotný fakt, že se rozhodneme k pravidelnému cvičení, ukazuje na to, že jsme schopni sebekázně a vnitřní disciplíny.

Postupujeme od jednodušších variant pozic k obtížnějším. V jednotlivých pozicích poznáváme své tělo. Provádíme je soustředěně, precizně a přitom můžeme pozorovat jednotlivé svalové skupiny a uvědomovat si, jak se zapojují či uvolňují. Prodýcháváme a tím i pročišťujeme vnitřní orgány. Neobelháváme sami sebe, neprovádíme pozice pouze pro vizuální efekt, skutečně je prožíváme. Proto nás také nijak netrápí, pokud v pozici nedosáhneme nejdále či nejhlouběji, nesrovnáváme se totiž s ostatními, ale pouze sami se sebou a svými možnostmi.

Pokud v balančních pozicích ztratíme rovnováhu, vracíme se do nich bez zbytečných okolků. To ukazuje na naši schopnost se nevzdávat. Z případných nezdarů se poučíme, ale nezdržujeme se sebelítostí, protože čas je na lekci vymezen a chceme ho co nejlépe využít. Ostatně učíme se stále, na každé lekci něco nového. Neupadáme do stereotypů, stále si všímáme i těch nejjednodušších pozic, jako bychom je prováděli poprvé. Zbavujeme se očekávání i předsudků, protože víme, že každá lekce je jiná, a není dáno předem, jak se nám bude dařit.

Prokazujeme zodpovědnost, protože stále cvičíme tak, jak je právě nejlépe možné. Celou dobu vnímáme, že cvičení je v daný okamžik to nejdůležitější, čemu věnujeme pozornost a přitom současně jen pouhým prostředkem k dosažení důležitějšího cíle, kterým je péče o sebe. S uvolněním na konci lekce přichází radost, kterou sdílíme a tím dokážeme násobit. Sami sebe dokážeme na závěr také ocenit a tím se otevíráme schopnosti si nejen sebe, ale také ostatních vážit. Pravidelným cvičením se také postupně uklidňujeme a znovu objevujeme schopnost naplno prožívat přítomnost.

Každá lekce jógy je sama o sobě příležitostí k sebepoznání. Je zastavením se v čase a odpoutáním se od běžného života. Jako výlet, který nám přináší nový pohled na domov, může každá lekce přinést nadhled a poznání, které obohatí každý den, otupí hrany starostem a prohloubí prožívání příjemných okamžiků.