Pozdrav slunci "B"

15.10.2016 16:30

Pozdrav slunci "B" má stejný základ jako pozdrav slunci A, ale je obohacen o další pozice. I tady je důležitá plynulost provedení ásán a především plynulost dýchání. Neměli byste zadržovat dech v žádné z pozic a měli byste dýchat stále nosem. 

Pozdrav slunci je meditace

Není to rutina, bezmyšlenkovité cvičení, ale mentální sounáležitost s nabíráním síly, poděkováním za ni, přiblížení se k podstatě a také uvědomění si pádů v běžném životě. Když máme pocit, že jsme na dně a už nemůžeme dál, objeví se zem, od které můžeme hrdě vstát vzhůru, jako pes vzhlížející vzhůru. Postupně vykračujeme vpřed a máme možnost vidět nové cíle, až nakonec opět vstaneme a jdeme směrem, kterým máme jít.